نویسنده = رضا اندام
تعداد مقالات: 3
3. بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر و موانع مشارکت ورزشی معلولین شهر اهواز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-48

عباس سبحانی؛ رضا اندام؛ مجتبی ظریفی