نویسنده = سید رضا حسینی نیا
تعداد مقالات: 2
2. ارتباط بین رفتار رهبران همسطح با تعهد و اثربخشی تیمی بازیکنان فوتسال

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-67

سید رضا حسینی نیا؛ سوسن عشوره؛ حسن بحرالعلوم