کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر ابعاد فضیلت سازمانی بر خوشنامی سازمان های ورزشی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 71-78

اکرم قبادی یگانه؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ مهدی رستگاری