کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 7
3. مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بر اساس رضایت شغلی تعهد و عدالت سازمانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 111-123

سیدیحیی میرمعینی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست