تعداد مقالات: 236
226. نقش تعدیل گر محیط حقوقی در تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ورزشی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-125

10.30473/fmss.2018.5127

اکبر فریدفتحی؛ زهرا رضایی؛ ماه زری حقیقت؛ معصومه بهمن زاده


229. تبیین الگوی کمّی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-163

10.30473/fmss.2019.47553.1976

حبیب هنری؛ احمد محمودی


230. تدوین چارچوب توسعه ویژگی های رفتاری برای سطوح مربیگری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 135-146

10.30473/fmss.2019.48210.2001

علی اکبر بابازاده پهلوانلو؛ محمدعلی اصلانخانی؛ علی محمد صفانیا؛ علی اصغر درودیان؛ مهدی گودرزی


235. تحلیل مسیر سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر اماره عراق

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-107

علی حیرانی؛ احمد مظلوم صالح الربیعاوی؛ سعید خانمرادی


236. تدوین نظام نامه اخلاقی مسئولین تربیت بدنی دانشگاه‌های پیام نور کشور

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 109-116

حیدر حسینی؛ همت الله بسطامی؛ زهرا فیض