درباره نشریه

بر اساس اعلام دفتر سیاست‌گذاری و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامه شماره 3/18/240568 مورخ 1394/11/12 به اطلاع می‌رساند «نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش» از شماره اول دارای امتیاز علمی – پژوهشی می‌باشد. بدیهی است شماره‌های قبلی که با عنوان مطالعات مبانی مدیریت در ورزش منتشر شده اند مشمول این امتیاز می باشند.