راهنمای نویسندگان

 

1- پیش‌فرض‌های ارسال مقاله

1-1 مقاله قبلاً در نشریّة دیگری به چاپ نرسیده باشد و یا به طور همزمان برای سایر نشریّات ارسال نشده باشد(ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات یا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصمیم نهایی موجب بازگرداندن مقاله می‌شود).

2-1. مقاله ارسالی اصیل (Original Article) ‌بوده و زبان نگارش مقاله فارسی سلیس باشد.

       مقاله مروری (Review Article) از اشخاص مجرب، که حداقل 20 مقاله در موضوع مرتبط نشریات داخلی یا خارجی چاپ کرده باشند، پذیرفته می‌شود و باید شامل: عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ای در مورد هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث در رابطه با پژوهش‌های ارائه‌شده و نتیجه‌گیری باشد، نتیجه‌گیری شامل جمع‌بندی و نتیجه کلی باشد. همچنین پیشنهادات سازنده برای آینده بیان شود.

      گزارش موارد نادر و جالب(Case Report)  که باید در برگیرنده شرح حال مربوط به مراجع، بحث مربوط به گزارش تهیه شده بدون نیاز به مروری بر مقالات و کارهای انجام شده قبلی و نکات مهم مورد توجه و درس‌هایی که باید از آن آموخته باشد. حجم کل مقاله از 4 صفحه تجاوز نکند.

3-1. کلیه مقالات فقط به صورت الکترونیکی و از طریف وب سایت نشریه قابل بررسی می‌باشند.

4-1. در صورتی که مقاله قبلاً در همایش‌ها و مجامع علمی ارائه شده، مراتب باید با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام شود.

5-1. چنانچه پژوهش و تهیه مقاله، با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شوند (نویسنده مقاله در صورت لزوم باید مجوز کتبی موسسه را در خصوص چاپ مقاله در مجله علمی – پژوهشی پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی ارائه دهد).

6-1. با توجه به رأی اعضای هیأت تحریریه نشریه در رد یا قبول مقاله‌ها آزاد است.

7-1. مقالات رسیده پس فرستاده نخواهد شد و مجله هیچ مسؤولیتی در قبال ارائه فایل مقالات به عهده نخواهد داشت.

8-1. مقالات دریافتی را اعضای هیأت تحریریه، مشاوران و داوران، بررسی، نقد و ارزیابی می کنند. هویت نویسنده (نویسندگان) مقاله برای داوران مکتوم خواهد ماند.

9-1. مسوولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسئول مقاله خواهد بود.

2- نحوة تنظیم مقالات

مقاله خود را در قالب های زیر قرار دهید:

 برای دریافت قالب مشخصات نویسندگان مقاله کلیک کنید. 

 برای دریافت فایل قالب مقالات کلیک کنید.