ارزیابی و تحلیل عملکرد ایران در بازی های آسیایی در مقایسه با سایر رقبا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مدرس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش، ارزیابی و تحلیل عملکرد کاروان ­های ورزشی ایران در بازی­های آسیایی در مقایسه با رقبای آسیایی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است که پژوهشگران سعی کـــرده­اند بدون پیش­داوری به توصیف وضعیت عملکرد ایران در بازی­های آسیایی بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتبه ­بندی و مدال­های کسب ­شده ورزشکاران ایرانی در سیزده ­دوره حضور در بازی­های آسیایی (1951 تا 2010) را بررسی و آن را با عملکرد نُه­ کشور آسیایی دیگر به عنوان رقبای ایران مورد مقایسه قرار دهند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق منابع معتبر مرتبط با بازی­های آسیایی به دست آمد. مهم­­ترین ­یافته­ های پژوهش را می­توان به نوسانات عملکرد ایران در بازی­های آسیایی در مقایسه با دیگر رقبا  اشاره کرد؛ به طوری که نمودار عملکرد ایران سینوسی­ شکل (با جهش ­های نزولی و صعودی بلند) بوده، فاقد ثبات است. همچنین، بین مجموع مدال­ها و مدال­های طلای کسب­ شدة ایران در بازی­های آسیایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تفاوت معناداری وجود دارد. ایران با میانگین وزنی رتبه 5/23 به عنوان پنجمین ­کشور قدرتمند در بازی­های آسیایی بعد از ژاپن (1/87)، کرة جنوبی (2/73)، چین (3/14) و قزاقستان (4/4) می باشد. پیشنهاد می­شود سیاست­گذاران ورزشی کشور اقداماتی را در جهت توسعه زیرساخت­های ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش ورزشکاران نخبه و ثبات مدیریت ورزش انجام دهند تا از این منظر ورزشکاران نخبه به بازی­های آسیایی اعزام و با کسب نتایج مناسب، روند ثبات عملکرد ایران در بازی­های آسیایی و پیشرفت آن را به­مثابه مبانی برای موفقیت در بازی­های المپیک رقم بزنند. 

کلیدواژه‌ها