نویسنده = حیدر محمدیان
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 71-78

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حیدر محمدیان