نویسنده = مرتضی رضایی صوفی
تعداد مقالات: 3
1. الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 61-70

10.30473/fmss.2019.6401

لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فاطمه صدیقی فاروجی


3. تحلیل محیطی ورزش همگانی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-34

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی