نویسنده = سولماز ملکی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ارتباطی بازاریابی رابطهمند و وفاداری مشتریان استخرهای دولتی شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-118

عبدالرضا امیرتاش؛ سولماز ملکی؛ محمد جواد افشاریان