کلیدواژه‌ها = مشتری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل ارتباطی بازاریابی رابطهمند و وفاداری مشتریان استخرهای دولتی شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-118

عبدالرضا امیرتاش؛ سولماز ملکی؛ محمد جواد افشاریان


2. مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاههای فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-29

محمد ابراهیم رزاقی؛ قاسم مهرابی؛ پگاه سلطانی مقدم