کلیدواژه‌ها = عدالت سازمانی
تعداد مقالات: 5
2. ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان (مورد مطالعه: هیات های ورزشی شهر اراک)

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-63

10.30473/fmss.2019.45213.1913

اسفندیار خسروی زاده؛ اکرم کمانکش؛ حسین مقدسی؛ کریم زهره وندیان


4. مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بر اساس رضایت شغلی تعهد و عدالت سازمانی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 111-123

سیدیحیی میرمعینی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست


5. رابطه ی بین عدالت سازمانی با بی تفاوتی سازمانی کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 57-64

همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ معصومه بخیت؛ گل‌ناز رضایی