کلیدواژه‌ها = ادارات ورزش و جوانان
تعداد مقالات: 10
6. رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان با نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 109-118

میر حسن سید عامری؛ سیده فریده هادوی؛ یاسر سام خانیانی


8. تبیین رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 35-44

مجید جلالی فراهانی؛ علی صابری؛ محمد حیدری؛ مجید جاوید


9. ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-63

بهرام یوسفی؛ کامران عیدی پور؛ سجاد غلامی ترکسلویه


10. ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس مدل EFQM

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 69-78

سعید خانمرادی؛ شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی