نویسنده = لقمان کشاورز
تعداد مقالات: 17
1. الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 61-70

10.30473/fmss.2019.6401

لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فاطمه صدیقی فاروجی


2. تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-40

10.30473/fmss.2019.45625.1933

لقمان کشاورز؛ معصومه بهمن زاده؛ محمد مهدی کشاورز


4. تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-44

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور


5. تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-108

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ جواد محمدخانی


6. مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-20

سید محمدجواد رضوی؛ علی جلیلی شیشیوان؛ حیدر حسینی؛ محمد مهدی کشاورز


8. تبیین نقش سرمایة روانشناختی در توسعة کارآفرینی سازمانی و ارائة الگوی مناسب

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-111

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد هادی سیفی سالدهی


12. ارتباط کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-87

لقمان کشاورز؛ عیسی کمندی؛ اکبر فریدفتحی؛ مرتضی سلطانی


13. ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-78

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ متین نجدسمیعی


14. تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-36

لقمان کشاورز؛ سمیرا آزادواری


15. رابطه سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 71-78

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حیدر محمدیان


16. تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر ورزشکار مقطع متوسطه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 43-54

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس احمدی


17. تدوین نظام مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-30

لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرالله سجادی