تماس با ما

آدرس و راه‌های ارتباطی نشریه

مجله مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 

وبسایت نشریه: https://fmss.journals.pnu.ac.ir

ایمیل نشریه: fmssjournal@gmail.com

ایمیل مدیر مسئول: keshavarzlog@yahoo.com

ایمیل مدیر داخلی: faridfathi.sm@gmail.com

ناشر: دانشگاه پیام‌نور

آدرس: -----------------

شماره تماس: -----------------


CAPTCHA Image