• چگونه مقاله خود را برای نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه پیام نور ارسال کنم؟
  • چگونه مقاله ارسالی را پیگیری کنم؟
  • چگونه می‌توانم با مدیران و پرسنل نشریات در تماس باشم؟
  • اخذ پذیرش مقاله چقدر زمان خواهد برد؟