دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)

 نمایش اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 348
تعداد نویسندگان 712
تعداد مشاهده مقاله 742,256
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 497,504
نسبت مشاهده بر مقاله 2132.92
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1429.61
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,552
درصد پذیرش 18
زمان پذیرش (روز) 119
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 51

 

شبکه های اجتماعی

 

 

 

 

 

«مدیریت رفتار سازمانی در ورزش» نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به رفتار سازمانی در سازمان‌های ورزشی را به صورت فصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر می‌کند. سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر می‌باشد:

 • نشریه علمی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش با همکاری مشترک انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در قالب تفاهم نامه همکاری منتشر می‌شود.
 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده‌است.
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • نوع نشریه: نشریه علمی
 • شیوه انتشار: الکترونیکی و چاپی
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی/علمی مروری
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • زبان نشریه: فارسی و علاوه بر آن چکیده و منابع مقالات به انگلیسی
 • متوسط زمان داوری مقالات: 6 هفته
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب استفاده می‌شود.
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.
 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: دانشگاه پیام نور، معاونت پژوهش و فناوری
 • حوزه فعالیت تخصصی:  مدیریت ورزشی
 • شروع انتشار: بهار 1393
 • هزینه بررسی و پذیرش مقاله: در حال حاضر سه میلیون ریال تا مرحله پذیرش قطعی و سه میلیون ریال هزیه انتشار
 • نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل دو  داور و یک داور تطبیقی
 • بازه زمانی بررسی اولیه: یک هفته کاری
 • نحوه انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • ضریب تاثیر (ISC): 0.513 (Q1 و رتبه سوم در بین کل نشریات حوزه ورزش)
 • شماره و تاریخ مجوز کمیسیون نشریات وزارت عتف: شماره 3/18/240568 مورخ 12/11/1394
 • شماره و تاریخ مجوز هیات نظارت بر مطبوعات (وزارت ارشاد):
 • شاپای چاپی: 4023-2538
 • شاپای الکترونیکی: 4031-2538
 • ایمیل نشریه: fmssjournal@gmail.com

در صورت وجود هرگونه سوال، برای نشریه ایمیل ارسال فرمائید. به ایمیل شما در 48 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.

مدیریت رفتار سازمانی
واکاوی تاثیر مولفه های مدل شبکه ای مدیریت دانش مدیران فدراسیون کشتی بر آموزش اثربخش ورزشکاران

پیمانه عسگری؛ محمد محسن صدر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.68059.2524

چکیده
  با توجه به مطالعات جدید و گسترده دانشی در حوزه ورزش و اهمیت مدیریتِ دانشِ این دستاوردها در خط مشی گذاری های مدیران ورزشی جهت آموزش بهینه و اثربخش ورزشکاران به منظور رسیدن به عملکرد بالاتر و جلوگیری از صدمات ورزشکاران، این مقاله با استفاده از روش معادلات ساختاری، تاثیر مولفه های مدیریت دانش در مدیران فدراسیون کشتی را بر آموزش اثربخش ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی

سمیه حبیب پور؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.62200.2375

چکیده
  تسلط بر فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ابعاد مختلف یک سازمان ها اثر گذار است از همین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی می باشد، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، ازنظر زمان مقطعی و از ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
نقش میانجی خلق ارزش مشترک و درگیر کردن کارکنان بر رابطه بین رهبری خدمتگزار و ارائه خدمات نوآورانه در باشگاه های ورزشی

حسین علی حسین؛ محسن بهنام؛ سیدمحمد کاشف

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 43-52

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.68233.2526

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خلق ارزش مشترک و درگیر کردن کارکنان بر رابطه بین رهبری خدمتگزار و ارائه خدمات نوآورانه در باشگاه های ورزشی بود . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان باشگاه‌های ورزشی کشور عراق بودند که با استفاده از روش تصادفی_طبقه‌ای تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

اکبر فریدفتحی؛ داریوش معرفت؛ رضا طلایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 49-55

چکیده
  مدیران سرمایه‌های راهبردی هر سازمان بشمار می آیند. انتخاب مدیران شایسته می تواند تمامی ارکان یک سازمان را تحت تاثیر خود قرار دهد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی شاخص های انتخاب مدیران سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. مطالعه حاضر به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد؛ ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین مولفه های روانشناختی سرمایه ‌انسانی و چابکی سازمانی اداره‌کل ورزش وجوانان خراسان شمالی

عباس فخرانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محسن عباسی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 89-99

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مولفه‌های روانشناختی سرمایه-انسانی و چابکی‌سازمانی دراداره‌کل‌ورزش‌وجوانان‌استان‌خراسان‌شمالی صورت گرفت. جامعة آماری شامل کلیه کارکنان این اداره‌کل، شامل 105 نفر بود، که ازروش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده‌شد. جهت گردآوری داده‌ها ازپرسشنامه چابکی‌سازمانی شریفی و ژانگ (2001) و پرسشنامه سرمایه‌انسانی ...  بیشتر

تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی وزارت ورزش و جوانان

غلامرضا شعبانی بهار؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ اکبر فرید فتحی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 55-64

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با سابقه مدیریت  در ورزش، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان خبره در واحدهای ستادی و تابعه و مدیران فدراسیون­های ورزشی به تعداد 300 نفر بودند که همه آنها به صورت کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. ...  بیشتر

نقش تعدیل گر محیط حقوقی در تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در سازمان های ورزشی

اکبر فریدفتحی؛ زهرا رضایی؛ ماه زری حقیقت؛ معصومه بهمن زاده

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 117-125

https://doi.org/10.30473/fmss.2018.5127

چکیده
  هدف از این تحقیق تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی با نقش نقش تعدیل گر محیط حقوقی در سازمان‌های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران عالی و ستادی وزارت ورزش و جوانان، مدیران کل ادارات ورزش و جوانان استان ها، روسای فدراسیون های ورزشی به تعداد 150 نفر تشکیل می‌دادند. ...  بیشتر

اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

جواد کریمی؛ فرشته محمدی؛ همایون عباسی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 69-76

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر تناسب سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی‌‌گری توانمند سازی روانشناختی کارکنان در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران بودند که از طریق نمونه ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
طراحی مدل پس آیندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش، پس از پایان بیماری کرونا

رضا شکاری؛ لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.66241.2492

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل پس آیندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش، پس از پایان بیماری کرونا بود. این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع گرانددتئوری که شیوه آن اکتشافی است، انجام شد. در این تحقیق از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی نسبت به ارائه مدل، از روش برخاسته از داده‌ها و به شیوه اشتراوس و کوربین، تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای انجام ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
تجارب مسیر شغلی مدیران موفق ورزش به روش تحلیل روایت

سیدمحمدمهدی شهپری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.66476.2496

چکیده
  مدیران ورزش کشور در طول مسیر شغلی خود یا به‌واسطه رشد پله‌ای به بالاترین درجه از موفقیت رسیده‌اند و یا به‌واسطه جهش شغلی که در این مسیر در طول سال‌ها تجربیاتی کسب نموده که هیچ‌گاه مکتوب نمی‌شود. در این پژوهش نگاه ویژه‌ای به دانش ضمنی مدیران ارشد ورزش کشور شده است. تعداد سیزده نفر از مدیران عالی ورزش کشور مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند ...  بیشتر