ملاحظات کلی برای داوران

  • در این نشریه برای بررسی مقالات از روش داوری دو سو ناشناس استفاده می‌شود. 
  • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
  • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
  • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
  • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
  • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

 

ثبت داوری نشریه در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیت‌ها و سوابق داوری این نشریه از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

 

فهرست داوران نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
مصطفی افشاری No 3, 5th Alley, Miremad St, M No 3, 5th Alley, Miremad St, M
نجف آقایی مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
مجید جلالی فراهانی دانشیار دانشگاه تهران
مهدی جهانگیری هیات علمی دانشگاه مراغه
حیدر حسینی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور- تهران-ایران
محمدرسول خدادادی دانشگاه تبریز
اسفندیار خسروی زاده دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و دروس تربیت بدنی عمومی، کد پستی 8349-38156.
حمزه دانشمندی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
امین دهقان قهفرخی استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
میثم رحیمی زاده استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید رجایی
مرتضی رضایی صوفی دانشگاه پیام نور
محبوبه روزبهانی دانشگاه پیام نور
عبدالحمید زیتونلی هیات علمی دانشگاه پیام نور
شیرین زردشتیان استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی
شیرین زردشتیان هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
طیبه سادات زرگر 1 استادیار دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد سیاوشی هیات علمی
میر حسن سید عامری استاددانشگاه ارومیه
اسماعیل شریفیان دانشگاه شهید باهنرکرمان
کیوان شعبانی مقدم دانشگاه رازی
سعید صادقی بروجردی هیات علمی دانشگاه کردستان
علی محمد صفا نیا مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین عیدی دانشیار مدیریت ورزشی/ دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
نسرین عزیزیان کهن استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم علی دوست قهفرخی هیات علمی دانشگاه تهران
مرتضی فتاح پور مرندی مدیریت ورزشی استادیار مدیریت ورزشی ، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه
فاتح فرازیانی استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
ابوالفضل فراهانی مدیریت ورزشی استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
اکبر فریدفتحی استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
مریم فریدفتحی دانشجوی دانشگاه تبریز
حمید قاسمی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
لیلا قربانی قهفرخی دانشیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه پیام نور تهران، ایران.
سیدمحمد کاشف استاد تمام گروه رفتار کنترل و وقایع مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه
علی کریمی مدیریت ورزشی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
لقمان کشاورز2 دانشیار دانشگاه پیام نور
معصومه کلاته سیفری دانشگاه مازندران
مهدی کهندل مدیریت ورزشی دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی گودرزی مدیریت ورزشی استادیار دانشگاه پیام نور
مهرداد محرم زاده استادمدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل .ایران
نصرالله محمدی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
مهدی محمودی دانشگاه پیام نور
داریوش معرفت مدیریت رفتار سازمانی عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه مراغه
سجاد مومنی استادیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم ورزشی
رسول نوروزی سید حسینی استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
مهرعلی همتی نژاد دانشگاه گیلان
حبیب هنری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی