اخبار و اعلانات

افزایش رتبه نشریه در بین نشریات ورزشی

به گزارش مدیر داخلی نشریه از پایگاه استنادی جهان اسلام، نشریه مدیریت رفتار سازمانی در ورزش پس از ارزیابی های انجام شده در سال 99، از رتبه 5 به رتبه 3 بالاترین ضریب تاثیر نشریات ورزشی کشور ارتقا پیدا کرده است. 

مطالعه بیشتر

افزایش ضریب تاثیر نشریه

به اطلاع می رساند که با توجه به اعلام ISC ضریب تاثیر نشریه با افزایش 53 صدمی نسبت به سال قبل (بیشترین افزایش در بین نشریات علوم ورزشی) دارای ضریب تاثیر 253 هزارم بوده و در بین نشریات علوم ورزشی جزو 5 نشریه برتر قرار دارد. 

مطالعه بیشتر