نگاهی نو به مسئولیت کیفری ورزشکاران صادم بر مبنای اخلاق، فقه وحقوق در بستر المپیک 2020

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

10.30473/fmss.2022.60720.2339

چکیده

ورزش یکی از مؤلفه‌های مؤثر تربیتی و اخلاقی در جهان می‌‌باشد؛ و در دنیای معاصر نیز به دلایل مختلف علمی وپزشکی از پدیده‌های الویت‌دار بوده و جهان شاهد توسعه آن است، به طوری که هزاران نفر از سراسر دنیا مخاطب فعالیت‌های ورزشی، خصوصا مسابقات المپیک هستند و در این میان بروز حوادث و آسیب‌ها در جریان رویدادهای ورزشی امری طبیعی است، آن ‌گونه که در المپیک 2020 در رشته‌های مختلف اتفاق افتاد بر همین اساس، وضع قوانین و مقررات مخصوص به آن نیز گریزناپذیر است ؛ برآیند این پژوهش آن است که قانونگذار، حوادث ورزشی را به شرط التزام ورزشکار به مقررات و قوانین ورزشی در زمره جرائم به شمار نیاورده و به واسطه برائت صادم با عنصر رضایت مصدوم، حاکمیت عرف و به دلیل عملکرد ورزش در بلندقدر شدن و تعالی اخلاق، برای آن مجازات جزایی در نظر نگرفته است اما در صورت مواجه با کمترین نقض مقررات ورزشی و مغایر شدن با موازین شرعی قائل به مسئولیت کیفری ورزشکار صادم شده است.

کلیدواژه‌ها