کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 10
5. ارائه مدل تبیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-48

مجید جلالی فراهانی؛ مسعود فریدونی؛ رویا ظفری


7. بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-66

رضا نظری؛ محمدرضا اسمعیلی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی


10. بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-104

حسین عبدالملکی؛ زهراسادات میرزازاده؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی