مدیریت ورزشی
تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان فروشگاه های پوشاک ورزشی اینترنتی

مجید سلیمانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ حمید قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67699.2520

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار مشتریان در خرید پوشاک ورزشی از فروشگاه‌های اینترنتی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش‌ شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران فروشگاه‌های اینترنتی، بازاریابان اینترنتی، اساتید خبره حوزۀ دیجیتال مارکتینگ) و منابع اطلاعاتی (علمی، ...  بیشتر

ارائه مدل اثر سبک‌ رهبری تحول آفرین بر انطباق‌پذیری سازمانی با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی و سازگاری شغلی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

محمود جمالی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 89-99

https://doi.org/10.30473/fmss.2021.56034.2227

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل اثر سبک‌ رهبری تحول آفرین بر انطباق‌پذیری سازمانی با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی و سازگاری شغلی در فدراسیون‌های ورزشی ایران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را فدراسیون‌های ورزشی و هیئت‌های ورزشی زیرمجموعه آن تشکیل دادند که 386 نفر از کارکنان و مدیران آنها از طریق پرسشنامه حضوری و آنلاین به عنوان نمونه ...  بیشتر

رابطه مصرف رسانه‌ای با مهارت‌های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی

نصرت عابدینی؛ حمید قاسمی؛ رضا صابونچی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.53796.2162

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه مصرف رسانه‌ای با ا مهارت‌های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 98-1397 (6230 نفر) بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه ...  بیشتر

طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 67-79

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45125.1910

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی نقش مبادله اجتماعی بر مسئولیت پذیری داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل داوران نخبه فوتبال و فوتسال آسیا در دو بخش مردان و زنان که در سال 2017 در لیست نخبه (Elite) داوران آسیا قرار دارند، بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شمار بود که در نهایت تعداد ...  بیشتر

تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 11-22

چکیده
  ههدف تحقیق تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بود. روش تحقیق از نظر استراتژی کیفی، ازنظر مسیر اجرا دلفی بود. جامعه تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی، مجریان و مدیران بخشهای فرهنگی ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی، متخصصان جامعه شناسی آشنا با حوزه ورزش، مربیان باسابقه، پیشکسوتان، افراد آشنا با فعالیتهای فرهنگی در ورزش (111N=) در مرحله اول دلفی ...  بیشتر