تعداد مقالات: 236
26. تدوین نظام مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-30

لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرالله سجادی


28. تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-36

لقمان کشاورز؛ سمیرا آزادواری


30. رتبه‌بندی باشگاه‌های بدنسازی شهر رشت از نظر بهداشت با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌ معیاره

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-30

سیده عذرا میرکاظمی؛ محمد حسن قلیزاده؛ سحر سهیلی پیشکناری


31. تحلیل محیطی ورزش همگانی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-34

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی


33. رابطه بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-34

یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی؛ معصومه اعلمی کشکی؛ رقیه سرلاب


34. بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 21-31

محمدنور مهیا؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ جعفر ابراهیم نزاد سلامی


37. تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 19-25

همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی


39. ارتباط بین فناوری اطلاعات با هوش فرهنگی وابعاد آن درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-28

جمال فتاحی؛ فریده اشرف گنجویی؛ زهرا حاج انزهایی


41. مطالعه رفتار شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-36

سید مرتضی حسینی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی؛ مرجان صفاری


45. تعیین شاخص‌های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-30

10.30473/fmss.2019.30752.1494

قاسم مهرابی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


46. طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-32

10.30473/fmss.2019.5720

علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز


47. تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-40

10.30473/fmss.2019.45625.1933

لقمان کشاورز؛ معصومه بهمن زاده؛ محمد مهدی کشاورز


48. شناسایی موانع ایجاد و یا توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 23-35

10.30473/fmss.2019.47210.1970

محمد حیدری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی