مدیریت ورزشی
تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران

انسیه چلیپا؛ همایون عباسی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 43-57

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67668.2517

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین مدل برندسازی شخصی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داد-بنیاد)، و جامعه آماری پژوهش شامل: صاحب‌نظران، خبرگان، کارشناسان و اساتید در زمینه موضوع این تحقیق بودند. به منظور نمونه‌گیری تحقیق، از روش نمونه‌گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 16 نفر به عمل آمد. روایی ...  بیشتر

بررسی عوامل تاثیرگذار بر اشتباهات داوران لیگ یک و لیگ برتر فوتبال ایران

احد سلطانی بناوندی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ امیر حسام رحیمی

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 59-69

https://doi.org/10.30473/fmss.2021.54823.2190

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عومل تاثیرگذار بر اشتباهات داوران لیگ یک و لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی داوران فوتبال لیگ یک و لیگ برتر ایران در سال 99-1398 تشکیل دادند (165=N)، که نمونه پژوهش بصورت تمام شمار انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی سنجش تمایل ورزشکاران زن به استفاده از حجاب در ایران و کشورهای عربی منتخب

فاتح فرازیانی؛ مصطفی جوانرودی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 107-116

https://doi.org/10.30473/fmss.2021.56656.2236

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی سنجش تمایل ورزشکاران زن به استفاده از حجاب در ایران و کشورهای عربی منتخب بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقایسه ای بود که روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکاران زن در ایران و کشورهای عربی بود. تعداد 195 نفر در ایران و 187 نفر از کشورهای عربی ( عراق، امارات متحده عربی، اردن، بحرین، قطر) از طریق ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ناهید مروی اصفهانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.49421.2031

چکیده
  هدف‎ ‎از‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش ‏در رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران بود.‏‎ ‎جامعه ‏آماری پژوهش مدیران‎ ‎و‎ ‎متخصصان‎ ‎حوزة‎ ‎ورزش‎ ‎قهرمانی‎ ‎و‎ ‎اعضای‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎رشته‌های‎ ‎تربیت‎ ‎بدنی‎ ‎دانشگاه‌های‎ ‎کشور به ...  بیشتر

تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 11-22

چکیده
  ههدف تحقیق تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بود. روش تحقیق از نظر استراتژی کیفی، ازنظر مسیر اجرا دلفی بود. جامعه تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی، مجریان و مدیران بخشهای فرهنگی ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی، متخصصان جامعه شناسی آشنا با حوزه ورزش، مربیان باسابقه، پیشکسوتان، افراد آشنا با فعالیتهای فرهنگی در ورزش (111N=) در مرحله اول دلفی ...  بیشتر