مدیریت ورزشی
طراحی مدل پس آیندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش، پس از پایان بیماری کرونا

رضا شکاری؛ لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.66241.2492

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل پس آیندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش، پس از پایان بیماری کرونا بود. این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع گرانددتئوری که شیوه آن اکتشافی است، انجام شد. در این تحقیق از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی نسبت به ارائه مدل، از روش برخاسته از داده‌ها و به شیوه اشتراوس و کوربین، تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای انجام ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان فروشگاه های پوشاک ورزشی اینترنتی

مجید سلیمانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ حمید قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67699.2520

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار مشتریان در خرید پوشاک ورزشی از فروشگاه‌های اینترنتی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش‌ شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران فروشگاه‌های اینترنتی، بازاریابان اینترنتی، اساتید خبره حوزۀ دیجیتال مارکتینگ) و منابع اطلاعاتی (علمی، ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
کاربست نوآوری در ارتباط بین تفکر راهبردی و عملکرد سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی

آزاده سلطانی زاده؛ زینت نیک آیین؛ زهرا حاجی انزهایی؛ جاسم منوچهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67718.2519

چکیده
  نوآوری می‌تواند در تبیین رویکردهای راهبردی و عملکردی در سازمان‌ها و از جمله فدراسیون‌های ورزشی نقش قابل توجهی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربست نوآوری در ارتباط بین تفکر راهبردی و عملکرد سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی بود. این پژوهش از نوع نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان را کارکنان و مدیران 13 فدراسیون منتخب ورزشی بودند، که ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
ارائه مدل عوامل موثر بر اخلاق رسانه‌ای: مطالعه موردی برنامه‌های ورزشی تلویزیون

داریوش معرفت؛ محسن صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.69418.2557

چکیده
  برنامه‌های ورزشی تلویزیون قدرت تأثیرگذاری بسیار بالایی در جامعه دارند بنابراین باید اخلاق‌مداری در اولویت این‌گونه برنامه‌ها باشد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اخلاق رسانه‌ای در برنامه‌های ورزشی تلویزیون انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و پیمایشی بود. جامعه ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
مدلسازی ساختاری تفسیری توسعه پایدار مقاصد ورزشی با تأکید بر رفتار گردشگران

نگار متین‌نیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفا نیا؛ محسن باقریان فرح آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.69902.2572

چکیده
  هدف این مطالعه مدلسازی ساختاری تفسیری توسعه پایدار مقاصد ورزشی با تأکید بر رفتار گردشگران بود. روش این پژوهش آمیخته است. مشارکت کنندگان این پژوهش را صاحب نظران تشکیل می‌دادند. ملاک انتخاب صاحب نظران در بخش کیفی اشباع نظری بود و با روش نمونه گیری هدفمند و استراتژی گلوله برفی 17 نفر انتخاب شدند، سپس از افراد شناسایی شده در بخش کیفی برای ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
طراحی الگوی ایجاد ظرفیت ها و بسترهای سیاسی در ورزش

سید حسین اقا سید مرتضی؛ طیبه سادات زرگر؛ بهرام قدیمی؛ اکبر افرینش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2024.69451.2559

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی ایجاد ظرفیت ها و بسترهای سیاسی در ورزش با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‌شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 16 نفر شامل خبرگان مدیریت ورزشی، کارشناسان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بودند. رشته ...  بیشتر