دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تدوین الگوی عوامل رفتارسازمانی موثر بر تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1395

10.30473/fmss.2022.8682

شوان عزیزی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سمیرا علی آبادی؛ مظفر یکتایار


2. مدل نقش تعدیلگر ورزش‌های الکترونیکی بر تأثیر ناگویی هیجانی و پرخاشگری در دانش‌آموزان مقطع متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.30473/fmss.2022.61092.2354

پرنیان فلاحتگر اوشیبی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی