مدیریت ورزشی
طراحی مدل پس آیندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش، پس از پایان بیماری کرونا

رضا شکاری؛ لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.66241.2492

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل پس آیندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش، پس از پایان بیماری کرونا بود. این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع گرانددتئوری که شیوه آن اکتشافی است، انجام شد. در این تحقیق از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی نسبت به ارائه مدل، از روش برخاسته از داده‌ها و به شیوه اشتراوس و کوربین، تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای انجام ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان فروشگاه های پوشاک ورزشی اینترنتی

مجید سلیمانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ حمید قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67699.2520

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار مشتریان در خرید پوشاک ورزشی از فروشگاه‌های اینترنتی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش‌ شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران فروشگاه‌های اینترنتی، بازاریابان اینترنتی، اساتید خبره حوزۀ دیجیتال مارکتینگ) و منابع اطلاعاتی (علمی، ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
ارائه مدل عوامل موثر بر اخلاق رسانه‌ای: مطالعه موردی برنامه‌های ورزشی تلویزیون

داریوش معرفت؛ محسن صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.69418.2557

چکیده
  برنامه‌های ورزشی تلویزیون قدرت تأثیرگذاری بسیار بالایی در جامعه دارند بنابراین باید اخلاق‌مداری در اولویت این‌گونه برنامه‌ها باشد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اخلاق رسانه‌ای در برنامه‌های ورزشی تلویزیون انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و پیمایشی بود. جامعه ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
طراحی الگوی ایجاد ظرفیت ها و بسترهای سیاسی در ورزش

سید حسین اقا سید مرتضی؛ طیبه سادات زرگر؛ بهرام قدیمی؛ اکبر افرینش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2024.69451.2559

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی ایجاد ظرفیت ها و بسترهای سیاسی در ورزش با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‌شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 16 نفر شامل خبرگان مدیریت ورزشی، کارشناسان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بودند. رشته ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
ارتباط هوش بازاریابی و سواد ارتباطی با برند سازی شخصی در مربیان باشگاه‌های بدنسازی شهر اصفهان

محبوبه روزبهانی؛ فاتح فرازیانی؛ رزا شاهرخی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2024.68664.2536

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش بازاریابی و سواد ارتباطی با برند سازی شخصی در مربیان باشگاه‌های ورزشی اصفهان بود. روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بود که با رویکرد معادلات ساختاری انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق را کلیه‌ مربیان ورزشی باشگاه‌های بدنسازی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۱ تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس ...  بیشتر