ارائه الگو و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته بسکتبال بر اساس پارامتر های روانشناختی

علی زارعی بیدسرخی؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 57-62

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.49769.2044

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگو و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته بسکتبال بر اساس پارامتر های رفتاری و روانشناختی بود. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی (نمونه گیری به صورت هدفمند) تا اشباع نظری داده‌ها شامل 21 نفر از بالاترین سطح مربیان، کارشناسان بسکتبال و متخصصان استعدادیابی ...  بیشتر

واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های ارتقای بالندگی حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی بر اساس گراند تئوری

نازدار پروین؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/fmss.2021.56796.2241

چکیده
  لازمه پیشرفت جوامع درحال توسعه، توجه ویژه به‌رسالت خطیر آموزش جهت تأمین نیازهای کنونی و آتی بارعایت اقتضائات آموزشی به‌روز آنهاست. موضوع تحقیق؛ طراحی الگوی ارتقای بالندگی حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی بر اساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی می‌باشد. روش پژوهش بصورت کیفی بود و براساس نظریه داده بنیاد بارویکرد استراوس و کوربین ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

پروانه خواجه پور سوق؛ میر حسن سید عامری؛ لقمان کشاورز

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.56145.2222

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی مدل ارتباطی رهبری کوانتومی و بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی و علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه آماری 269 نفر بودند. در این پژوهش از پرسشنامه‌های رهبری کوانتومی (عظیمی، 1390)، بهره وری نیروی انسانی ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ناهید مروی اصفهانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 39-52

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.49421.2031

چکیده
  هدف‎ ‎از‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش ‏در رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران بود.‏‎ ‎جامعه ‏آماری پژوهش مدیران‎ ‎و‎ ‎متخصصان‎ ‎حوزة‎ ‎ورزش‎ ‎قهرمانی‎ ‎و‎ ‎اعضای‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎رشته‌های‎ ‎تربیت‎ ‎بدنی‎ ‎دانشگاه‌های‎ ‎کشور به ...  بیشتر

بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون ‏های ورزشی ایران

لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ بهرام اکبری خوشه مهر

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.50297.2058

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، همه مدیران (مدیران عالی، میانی و پایه) در فدراسیون های ورزشی بود به تعداد 700 نفر بود، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار های گرداوری ...  بیشتر

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 23-32

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5720

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر

عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای و ارائه الگو

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ فاتح فرازیانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 45-56

چکیده
     هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای ایران و ارائه الگو بود. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش حرفه ای به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 15 تن به‌طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 143 تن ...  بیشتر

تدوین منظرها و نقشه راهبردی توسعه ژیمناستیک ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمزه دانشمندی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 103-115

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین منظرها و نقشه راهبردی توسعه ژیمناستیک ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری تحقیق مدیران و متخصصین رشته ورزشی ژیمناستیک و اعضای هیات علمی رشته­های علوم ورزشی آشنا با ژیمناستیک به تعداد 160 تن بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 15 تن از متخصصین رشته ورزشی ژیمناستیک استفاده شد که نمونه­ها ...  بیشتر