تعداد مقالات: 236
1. مقایسة کیفیت زندگی بانوان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش های همگانی

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-20

ابولفضل فراهانی؛ زهرا خسروی فر


2. تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-24

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد علی صاحبکاران؛ ایرج آقائی خلیق؛ محمد اردمه؛ مرتضی اکبر


5. شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 11-18

فریبا عسکریان؛ ناصر دخت باقر


6. پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 11-18

همایون عباسی؛ فاطمه صیادی؛ حسین عیدی؛ مهین صیادی


7. بررسی ابعاد و مدل سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-24

شعله خداداد کاشی؛ محمود گودرزی


9. مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاههای فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-29

محمد ابراهیم رزاقی؛ قاسم مهرابی؛ پگاه سلطانی مقدم


10. بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-22

بهرام یوسفی؛ همایون عباسی؛ مهین صیادی؛ کامران عیدی پور


12. بررسی رابطه بین پایبندی به اخلاق ورزشی و انسجام گروهی تیم‌های ورزشی بانوان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-18

رضوان شیرالی؛ عبدلرحمن مهدی پور؛ طاهره ازمشا


15. تحلیل وضعیت انتصاب و عملکرد دانش آموختگان تربیت بدنی در پست‌های مدیریتی ورزش کشور در دولت‌های نهم و دهم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-20

ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ معصوم کارکن


16. تحلیل عوامل موثر بر رفتار ذینفعان در تجاری سازی پژوهش های ورزشی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 11-20

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی


17. مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-20

سید محمدجواد رضوی؛ علی جلیلی شیشیوان؛ حیدر حسینی؛ محمد مهدی کشاورز


22. تحلیل عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در اشتغال و کارآفرینی ورزش ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-21

10.30473/fmss.2019.45740.1937

ابوالفضل فراهانی؛ مهری صفرنژاد؛ زهرا فراهانی


23. تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای بهره مندی از مدیریت دانش در کسب و کارهای ورزشی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 11-24

10.30473/fmss.2019.47649.1980

حمید برارزاده؛ سید محمد حسین رضوی؛ نصراله سجادی؛ سعید امیر نژاد؛ نصرالله محمدی


25. طراحی مدل مشارکت ورزشکاران معلول تیم ملی : تحلیل عوامل وادارنده و بازدارنده

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 11-20

10.30473/fmss.2019.48468.2005

حسن ادریسی؛ احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی