مدیریت ورزشی
طراحی مدل پس آیندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش، پس از پایان بیماری کرونا

رضا شکاری؛ لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.66241.2492

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل پس آیندهای رفتاری مردم در حوزه ورزش، پس از پایان بیماری کرونا بود. این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع گرانددتئوری که شیوه آن اکتشافی است، انجام شد. در این تحقیق از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی نسبت به ارائه مدل، از روش برخاسته از داده‌ها و به شیوه اشتراوس و کوربین، تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای انجام ...  بیشتر

مدیریت ورزشی
طراحی الگوی ایجاد ظرفیت ها و بسترهای سیاسی در ورزش

سید حسین اقا سید مرتضی؛ طیبه سادات زرگر؛ بهرام قدیمی؛ اکبر افرینش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/fmss.2024.69451.2559

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی ایجاد ظرفیت ها و بسترهای سیاسی در ورزش با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‌شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 16 نفر شامل خبرگان مدیریت ورزشی، کارشناسان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بودند. رشته ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
کاربست نوآوری در ارتباط بین تفکر راهبردی و عملکرد سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی

آزاده سلطانی زاده؛ زینت نیک آیین؛ زهرا حاجی انزهایی؛ جاسم منوچهری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 79-90

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.67718.2519

چکیده
  نوآوری می‌تواند در تبیین رویکردهای راهبردی و عملکردی در سازمان‌ها و از جمله فدراسیون‌های ورزشی نقش قابل توجهی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربست نوآوری در ارتباط بین تفکر راهبردی و عملکرد سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی بود. این پژوهش از نوع نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان را کارکنان و مدیران 13 فدراسیون منتخب ورزشی بودند، که ...  بیشتر

مدیریت رفتار سازمانی
تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در وررزش با تاکید بر رفتار سازمانی

سامان ایزدمهر؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 11-27

https://doi.org/10.30473/fmss.2023.65907.2486

چکیده
  یکی از موارد مغفول مانده در سازمان‌های ورزشی توجه به بازنشستگی و داشتن الگوی مناسب برای بازنشستگی نیروی انسانی با کمترین آسیب به سازمان می باشد. بنابراین تحقیق پیش رو با هدف کلی تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در وررزش انجام گرفت. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) است که از لحاظ هدف در زمره تحقیقات اکتشافی و از لحاظ نتیجه ...  بیشتر

تأثیرپذیری هویت سازمانی، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت از جو اخلاقی: مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی

میثم نوری خانیوردی؛ مهدی بشیری؛ رسول فرجی؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ داریوش معرفت

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 29-41

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.62776.2396

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تأثیرپذیری هویت سازمانی، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت از جو اخلاقی انجام گرفت. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و به لحاظ هدف از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ روش اجرا توصیفی_پیمایشی، از نظر محل جمع‌آوری داده‌ها میدانی-کتابخانه‌ای، از نظر نحوه انجام پژوهش، کمی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، کارکنان اداره کل ورزش و ...  بیشتر

طراحی الگوی ترومای سازمانی و ترک خدمت با نقش میانجی هوشیاری سازمانی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران

عزیزالله بیاتی؛ عباس خدایاری؛ سید نعمت الله خلیفه

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 89-98

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.64045.2438

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی الگوی ترومای سازمانی و ترک خدمت با نقش میانجی هوشیاری سازمانی در کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش پژوهش توصیفی– همبستگی از نوع معادلات ساختاری، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری همه مدیران، کارشناسان و کارکنان ورزش شهرداری تهران جامعه آماری را تشکیل ...  بیشتر

شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی

حمیدرضا یارقلی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 39-47

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.62489.2388

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی انجام شد. جامعه این پژوهش 13 نفر اساتید هیئت علمی دانشگاه‌ها و خبرگان شاغل در سازمان‌های ورزشی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات ...  بیشتر

نگاهی نو به مسئولیت کیفری ورزشکاران صادم بر مبنای اخلاق، فقه وحقوق در بستر المپیک 2020

زهرا فیض

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.60720.2339

چکیده
  ورزش یکی از مؤلفه‌های مؤثر تربیتی و اخلاقی در جهان می‌‌باشد؛ و در دنیای معاصر نیز به دلایل مختلف علمی وپزشکی از پدیده‌های الویت‌دار بوده و جهان شاهد توسعه آن است، به طوری که هزاران نفر از سراسر دنیا مخاطب فعالیت‌های ورزشی، خصوصا مسابقات المپیک هستند و در این میان بروز حوادث و آسیب‌ها در جریان رویدادهای ورزشی امری طبیعی است، آن ...  بیشتر

ارائة مدل پارادایمی توسعة‌ رفتارهای اخلاقی سازمان یار در ورزش کشور

مریم میرزاپور خلیلی زاده؛ مینا حکاک زاده؛ محمد پوررنجبر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.59610.2314

چکیده
  هدف از این پژوهش ارائة مدل پارادایمی توسعة‌ رفتارهای اخلاقی سازمان یار در ورزش کشور می‌باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریة داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعة مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز با 16 نفر از اساتید برجستة حوزة مدیریت ورزشی متخصص در حوزة رفتار ...  بیشتر

تحلیل فساد شبکه ای در ورزش با رویکرد دلفی-فازی

علی ناصری؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی؛ علی اشرف خزایی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.30473/fmss.2022.62891.2400

چکیده
  وقوع فساد در ورزش پدیده جدیدی نیست با این حال، در سال‌های اخیر فساد ورزشی شکلی پیچیده و چند وجهی پیدا کرده است. دیگر پذیرفتنی نیست که افرادی منزوی یا سازمان هایی محدود را صحنه گردان اصلی فعالیت-های مفسدانه بدانیم، چرا که فساد خصلتی سیستمیک پیدا کرده است و رفتارهای فاسد معمولا از طریق یک شبکه انجام می‌شود که تحت پوشش آن به پنهان شدن ...  بیشتر

طراحی مدل اینرسی سازمانی در فدراسیون های ورزشی کشور

سارا غلامی؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 92-106

https://doi.org/10.30473/fmss.2020.55516.2208

چکیده
  هدف تحقیق طراحی مدل اینرسی سازمانی در فدراسیون های ورزشی کشور بود. جامعه آماری کلیه کارکنان فدراسیون های ورزشی بود (1852=N). این تحقیق جز تحقیقات آمیخته(کیفی و کمی) قرار می گیرد. در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده و در بخش کمی نیز بر اساس جدول مورگان 350 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فاطمه صدیقی فاروجی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 83-91

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.6401

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تغییر رفتار مدیران ورزش دانش­آموزی جهت اجرای برنامه­های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و مطالعات تطبیقی بود که به صورت کیفی انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش متخصصین آشنا به کارت امتیازی متوازن و شش سیگما، مدیران ورزش دانش­آموزی، مقالات و مطالعات موجود ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

لقمان کشاورز؛ معصومه بهمن زاده؛ محمد مهدی کشاورز

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.45625.1933

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش در موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022 بود. جامعه آماری پژوهش مدیران فدراسیون‌های شرکت کننده در بازیهای آسیایی، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود(600=N) که بر اساس جدول مورگان 234 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه ...  بیشتر

تعیین شاخص‌های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیونهای ورزشی

قاسم مهرابی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.30752.1494

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین شاخص‌های ارزیابی رفتار مدیران برای حکمرانی خوب در فدراسیون‌های ورزشی انجام گرفت. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله کمی و کیفی صورت گرفت و از رویه کورس برای ساخت پرسش­نامه و شناسایی شاخص‌ها استفاده شد. در مرحله اول، شناسایی شاخص‌های حکمرانی خوب از طریق بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، مصاحبه با 29 ارزیابان مستقل ...  بیشتر

تدوین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در ورزش استان کرمانشاه

فاتح فرازیانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 45-52

https://doi.org/10.30473/fmss.2019.5549

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در ورزش  استان کرمانشاه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل  متخصصین مدیریت ورزشی، اقتصاد و بازاریابی، سرمایه گذاران بخش خصوصی، مدیران باشگاه ها و هیئت های ورزشی بودند. نمونه گیری بصورت نمونه گیری در دسترس انجام پذیرفت. حجم جامعه نامحدود بود و تعداد 160 نفر نمونه آماری تحقیق ...  بیشتر

طراحی مدل صلاحیت‌ها و ویژگی‌های حرفه‌ای معلمین تربیت بدنی و ورزش

حبیب هنری

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.30473/fmss.2018.5123

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل صلاحیت‌ها و ویژگی‌های حرفه‌ای معلمین تربیت بدنی و ورزش بود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه معلمان تربیت بدنی و ورزش شهر تهران تشکیل دادند. جامعه آماری، کلیه دبیران تربیت بدنی و ورزش زن و مرد شهر تهران بودند که براساس برآوردهای صورت گرفته 650 نفر در نظر گرفته ...  بیشتر

رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی

زهرا فیض

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 105-116

https://doi.org/10.30473/fmss.2018.4682

چکیده
  در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی و یک فعالیت سالم در بین جوانان است که به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. صحنه های رقابت های ورزشی هر چند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر ورزش اداره می شود اما گاهی خطاهایی به جهت عدم رعایت اخلاق و احساس شکست بازیکنان و تغییر روش مبارزه ، سبب آسیب دیدن ورزشکاران می گردد، ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 31-44

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بررفتار ذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را ذی نفعان از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش وتجربه لازم را داشتند، تشکیل داده است(495N=).در بخش کیفی پژوهش 25نفر به طور هدفمند ...  بیشتر

ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند شهر کرج

هنگامه بلورساز مشهدی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 41-51

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی و خودکارآمدی در زنان سالمند مشارکت کننده در برنامة ورزش صبحگاهی انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة زنان سالمند 60 تا 75 ساله شهر کرج در سال 1395 بود . با روش نمونه ‌گیری در دسترس نمونه‌ای به حجم 40 نفر انتخاب و پرسشنامه متغیرهای جمعیت‌ شناختی، هوش هیجانی، سلامت روانی ...  بیشتر

تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش کشور

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ غلامعلی کارگر

دوره 3، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 11-22

چکیده
  ههدف تحقیق تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بود. روش تحقیق از نظر استراتژی کیفی، ازنظر مسیر اجرا دلفی بود. جامعه تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی، مجریان و مدیران بخشهای فرهنگی ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی، متخصصان جامعه شناسی آشنا با حوزه ورزش، مربیان باسابقه، پیشکسوتان، افراد آشنا با فعالیتهای فرهنگی در ورزش (111N=) در مرحله اول دلفی ...  بیشتر

تحلیل نقش رکود یادگیری و تجربه بر ابعاد یادگیری و نوآوری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

حیدر حسینی؛ سید محمد جواد رضوی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 99-107

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی نقش تحلیل نقش رکود یادگیری و تجربه بر نوآوری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، در سال 1395 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 177 نفر از کارکنان بود. با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 123 نفر برآورد. این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی ...  بیشتر

ارتباط بین هوش عاطفی با عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان

مرتضی رضایی صوفی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 101-110

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین  هوش عاطفی بر عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی مدیران ورزشی استان گیلان بود که مجموعا 74 نفر را تشکیل می دادند. نمونه با توجه به محدودیت جامعه آماری بصورت تمام شمار تعیین گردید. برای ...  بیشتر

چالش ها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استان های غرب کشور

کامران عیدی پور؛ علی اشرف خزایی؛ الهام آرین؛ سجاد غلامی ترکسلویه

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 57-64

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیلی بر مهمترین چالشها و موانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال در استانهای غرب کشور می باشد. روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل: کلیه متخصصان فوتبال، روسای هیئت های فوتبال، مربیان و ورزشکاران تیمهای حرفه‌ای فوتبال در پنج استان غرب کشور (لرستان، کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام) به تعداد ...  بیشتر

هنجاریابی ابزار غرور ملی با تاکید بر جایگاه ورزش

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ معصومه فدایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 37-53

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی پرسشنامة غرور ملی با تاکید بر ورزش بود است. جامعة آماری، تمامی اساتید و دانشجویان مقطع دکتری رشته­های تربیت بدنی و سایر رشته­ها در دانشگاه­های دولتی گیلان، کرمان، اصفهان، شهرکرد، مشهد، سمنان و کرمانشاه بودند. از روش نمونه­گیری خوشه­ای بر مبنای توزیع جغرافیایی استفاده شد که در نهایت 325 نفر به پرسشنامه­ها ...  بیشتر